مدل های لکسوس

در این قسمت شما می توانید مدل های لکسوس را مشاهده نمایید.

امداد خودرو لکسوس CT

امداد خودرو لکسوس سری CT مدل های CT200 ، CT300 و … تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱  مزایای استفاده از خدمات امداد خودرو لکسوس: – استفاده از قطعات ارجینال و مورد تایید کارخانه: تمام قطعات ارائه شده به صورت اریجینال و دارای گارانتی تعویض می باشند. استفاده از قطعات نامرغوب و …

بیشتر بخوانید »

امداد خودرو لکسوس GS

امداد خودرو لکسوس سری GS مدل های GS250 ، GS430 ، GS460 و … تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱  مزایای استفاده از خدمات امداد خودرو لکسوس: – استفاده از قطعات ارجینال و مورد تایید کارخانه: تمام قطعات ارائه شده به صورت اریجینال و دارای گارانتی تعویض می باشند. استفاده از قطعات …

بیشتر بخوانید »

امداد خودرو لکسوس IS

امداد خودرو لکسوس سری IS مدل های IS250 ، IS300 و … تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱  مزایای استفاده از خدمات امداد خودرو لکسوس: – استفاده از قطعات ارجینال و مورد تایید کارخانه: تمام قطعات ارائه شده به صورت اریجینال و دارای گارانتی تعویض می باشند. استفاده از قطعات نامرغوب و …

بیشتر بخوانید »

امداد خودرو لکسوس LS

امداد خودرو لکسوس سری LS مدل های LS460 و … تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱  مزایای استفاده از خدمات امداد خودرو لکسوس: – استفاده از قطعات ارجینال و مورد تایید کارخانه: تمام قطعات ارائه شده به صورت اریجینال و دارای گارانتی تعویض می باشند. استفاده از قطعات نامرغوب و غیر فابریک …

بیشتر بخوانید »

امداد خودرو لکسوس GX

امداد خودرو لکسوس سری GX تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱  مزایای استفاده از خدمات امداد خودرو لکسوس: – استفاده از قطعات ارجینال و مورد تایید کارخانه: تمام قطعات ارائه شده به صورت اریجینال و دارای گارانتی تعویض می باشند. استفاده از قطعات نامرغوب و غیر فابریک باعث آسیب رساندن به سایر …

بیشتر بخوانید »

امداد خودرو لکسوس RX

امداد خودرو لکسوس سری RX مدل های RX350 و … تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱  مزایای استفاده از خدمات امداد خودرو لکسوس: – استفاده از قطعات ارجینال و مورد تایید کارخانه: تمام قطعات ارائه شده به صورت اریجینال و دارای گارانتی تعویض می باشند. استفاده از قطعات نامرغوب و غیر فابریک …

بیشتر بخوانید »

امداد خودرو لکسوس LX

امداد خودرو لکسوس سری LX مدل های LX570 و … تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱  مزایای استفاده از خدمات امداد خودرو لکسوس: – استفاده از قطعات ارجینال و مورد تایید کارخانه: تمام قطعات ارائه شده به صورت اریجینال و دارای گارانتی تعویض می باشند. استفاده از قطعات نامرغوب و غیر فابریک …

بیشتر بخوانید »

امداد خودرو لکسوس NX

امداد خودرو لکسوس سری NX مدل های NX200T ، NX300H و … تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱  مزایای استفاده از خدمات امداد خودرو لکسوس: – استفاده از قطعات ارجینال و مورد تایید کارخانه: تمام قطعات ارائه شده به صورت اریجینال و دارای گارانتی تعویض می باشند. استفاده از قطعات نامرغوب و …

بیشتر بخوانید »

امداد خودرو لکسوس ES

امداد خودرو لکسوس سری ES مدل های ES250 ، ES350 و … تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱  مزایای استفاده از خدمات امداد خودرو لکسوس: – استفاده از قطعات ارجینال و مورد تایید کارخانه: تمام قطعات ارائه شده به صورت اریجینال و دارای گارانتی تعویض می باشند. استفاده از قطعات نامرغوب و …

بیشتر بخوانید »
تماس با امداد لکسوس