مشخصات فنی خودروها

در این قسمت شما می توانید مشخصات فنی مدل های مختلف لکسوس را مشاهده نمایید.

مشخصات فنی لکسوس NX200t مدل 2014 تا 2017

  مشخصات فنی لکسوس NX200t مدل 2014 تا 2017 پیشرانه  2.0 لیتری قدرت  235 اسب بخار گشتاور  349 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو و عقب شتاب صفر تا صد  7.1 ثانیه حداکثر سرعت  200 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  9.8 لیتر در صد کیاومتر تعداد …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی لکسوس ES250 مدل 2013 تا 2015

  مشخصات فنی لکسوس ES250 مدل 2013 تا 2015 پیشرانه  3.5 لیتری قدرت  268 اسب بخار گشتاور  366 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو شتاب صفر تا صد  7 ثانیه حداکثر سرعت  209 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  9.8 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  6 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی لکسوس CT200h مدل 2010 تا 2014

  مشخصات فنی لکسوس CT200h مدل 2010 تا 2014 پیشرانه  1.8 لیتری قدرت  99 اسب بخار گشتاور  142 نیوتون بر متر گیربکس  5 دنده اتوماتیک محور محرک  عقب شتاب صفر تا صد  10 ثانیه حداکثر سرعت  182 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  3.8 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  4 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی لکسوس IS300 مدل 2008 تا 2012

  مشخصات فنی لکسوس IS300 مدل 2008 تا 2012 پیشرانه  3.0 لیتری قدرت  215 اسب بخار گشتاور  288 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  عقب شتاب صفر تا صد  8.2 ثانیه حداکثر سرعت  225 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  10.5 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  6 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی لکسوس LS460 مدل 2013 تا 2015

  مشخصات فنی لکسوس LS460 مدل 2013 تا 2015 پیشرانه  4.6 لیتری قدرت  380 اسب بخار گشتاور  497 نیوتون بر متر گیربکس  8 دنده اتوماتیک محور محرک  عقب شتاب صفر تا صد  5.4 ثانیه حداکثر سرعت  210 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  12 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  8 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی لکسوس NX300h مدل 2015 تا 2017

  مشخصات فنی لکسوس NX300h مدل 2015 تا 2017 پیشرانه  2.5 لیتری قدرت  194 اسب بخار گشتاور  _ نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو و عقب شتاب صفر تا صد  9.1 ثانیه حداکثر سرعت  179 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  _ لیتر در صد کیاومتر تعداد …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی لکسوس RX200t مدل 2017

  مشخصات فنی لکسوس RX200t مدل 2017 پیشرانه  2.0 لیتری قدرت  238 اسب بخار گشتاور  350 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو و عقب شتاب صفر تا صد  9.5 ثانیه حداکثر سرعت  200 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  7.9 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  4 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی لکسوس IS250 مدل 2014 تا 2016

  مشخصات فنی لکسوس IS250 مدل 2014 تا 2016 پیشرانه  2.5 لیتری قدرت  204 اسب بخار گشتاور  254 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  عقب شتاب صفر تا صد  7.7 ثانیه حداکثر سرعت  225 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  9.8 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  6 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی لکسوس RX350 مدل 2012 تا 2015

  مشخصات فنی لکسوس RX350 مدل 2012 تا 2015 پیشرانه  3.5 لیتری قدرت  274 اسب بخار گشتاور  346 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو و عقب شتاب صفر تا صد  8 ثانیه حداکثر سرعت  200 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  8.5 لیتر در صد کیاومتر تعداد …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی لکسوس LX570 مدل 2017

  مشخصات فنی لکسوس LX570 مدل 2017 پیشرانه  5.7 لیتری قدرت  362 اسب بخار گشتاور  530 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  چهار چرخ متحرک شتاب صفر تا صد  7.5 ثانیه حداکثر سرعت  220 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  16.8 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  8 …

بیشتر بخوانید »
تماس با امداد لکسوس